Tuyển sinh trung cấp

nơi chia sẽ những bài viết hay dành cho mọi người
Home » , » Trường Đại học Tôn Đức Thắng

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015
Kết quả hình ảnh cho tuyen sinh trung cap
Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu
Trường
Mã ngành
Môn thi/ xét tuyển
Chỉ tiêu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÔN ĐỨC THẮNG4.560
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 377 55 052; 377 55 051. Website: www.tdt.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:4.400
Khoa học máy tính

D480101
(Toán, Lý, Hóa);
(Toán, Anh, Lý);
(Toán, Văn, Lý);
(Toán, Anh, Hóa)
240
Toán ứng dụng

D460112
80
Thống kê

D460201
80
Quản trị kinh doanh (C.Ngành: Quản trị Marketing)

D340101
(Toán, Lý, Hóa);
(Toán, Anh, Lý);
(Toán, Văn, Lý);
(Toán, Văn, Anh)

320
Quản trị kinh doanh (C.Ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn)

D340101
Kinh doanh quốc tế

D340120
150
Tài chính - Ngân hàng

D340201
180
Kế toán

D340301
180
Quan hệ lao động

D340408
120
Kỹ thuật điện, điện tử

D520201
(Toán, Lý, Hóa);
(Toán, Anh, Lý);
(Toán, Văn, Lý)
160
Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207
120
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216
120
Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201
150
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205
80
Kiến trúc

D580102
(Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật);
(Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật)
160
Quy hoạch vùng và đô thị

D580105
(Toán, Lý, Hóa);
(Toán, Anh, Lý);
(Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật);
(Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật)

100
Bảo hộ lao động
(Kỹ thuật an toàn)

D850201
(Toán, Lý, Hóa);
(Toán, Văn, Hóa); 
(Toán, Anh, Hóa); 
(Toán, Hóa, Sinh)
160
Công nghệ kỹ thuật môi trường
(C.Ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước)

D510406
120
Khoa học môi trường
(Khoa học kỹ thuật môi trường)

D440301
120
Công nghệ sinh học

D420201
150
Kỹ thuật hóa học

D520301
160
Ngôn ngữ Anh

D220201
(Toán, Văn, Anh);
(Văn, Anh, Lý)
160
Ngôn ngữ Trung Quốc 
(C.Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc)

D220204
(Toán, Văn, Anh);
(Toán,Văn,Trung);
(Văn, Anh, Lý);
(Văn, Trung, Lý)


210
Ngôn ngữ Trung Quốc 
(chuyên ngành: Trung – Anh)

D220204
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Dịch vụ lữ hành)

D220113
(Toán, Anh, Lý);
(Toán, Văn, Lý); 
(Văn, Sử, Địa);
(Toán, Văn, Anh)
150
Xã hội học

D310301
80
Công tác xã hội

D760101
80
Thiết kế công nghiệp

D210402
(Văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật);
(Toán, Văn, Vẽ trang trí màu);
(Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật)
120
Thiết kế đồ họa

D210403
120
Thiết kế thời trang

D210404
120
Thiết kế nội thất

D210405
160
Luật

D380101
(Toán, Lý, Hóa);
(Toán, Anh, Lý); 
(Văn, Sử, Địa);
(Toán, Văn, Anh)

220
Quản lý thể dục thể thao
(C.Ngành Kinh doanh thể thao & sự kiện)

D220343
(Toán, Lý, Anh);
(Toán, Văn, Anh);
(Toán, Sinh, Năng khiếu);
(Văn, Anh, Năng khiếu)

70
Các ngành đào tạo cao đẳng:160
Tiếng Anh

C220201
(Toán, Văn, Anh);
(Văn, Anh, Lý)

Quản trị kinh doanh

C340101
(Toán, Lý, Hóa);
(Toán, Anh, Lý);
(Toán, Văn, Lý);
(Toán, Văn, Anh)

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102
(Toán, Lý, Hóa);
(Toán, Anh, Lý);
(Toán, Văn, Lý)

- Phương thức tuyển sinh: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.
-Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Điểm các môn thi nhân hệ số 1.
- Điều kiện cần để xét tuyển:Thí sinh tốt nghiệp THPT và thi THPT quốc gia tại cụm thi đại học.
- Điều kiện cần để xét trúng tuyển các ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp là điểm môn thi năng khiếu từ 5 trở lên(theo thang điểm 10).
- Đối với thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng bấm vào đây để xem thông báo chi tiết.
THÔNG BÁO
Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 – Năm 2015
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:
1. Đối tượng:
Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do trường đại học chủ trì tổ chức và đạt mức điểm tại mục 2.
2. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1:
STT
Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm xét tuyển NV1
Tiêu chí phụ
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
ĐẠI HỌC
1
D480101
Khoa học máy tính
A
18
Toán
A1
16
Toán
Toán,Văn, Lý
17
Toán
Toán, Anh, Hóa
16
Toán
2
D460112
Toán ứng dụng
A
16
Toán
A1
16
Toán
Toán, Văn, Lý
16
Toán
Toán, Anh, Hóa
16
Toán
3
D460201
Thống kê
A
16
Toán
A1
16
Toán
Toán, Văn, Lý
16
Toán
Toán, Anh, Hóa
16
Toán
4
D520201
Kỹ thuật điện, điện tử
A
17
Toán
A1
16
Toán
Toán, Văn, Lý
17
Toán
5
D520207
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A
17
Toán
A1
16
Toán
Toán, Văn, Lý
17
Toán
6
D520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
A
17
Toán
A1
16
Toán
Toán, Văn, Lý
17
Toán
7
D850201
Bảo hộ lao động
A
17
Hóa
B
17
Hóa
Toán, Văn, Hóa
17
Hóa
Toán, Anh, Hóa
17
Hóa
8
D580201
Kỹ thuật công trình xây dựng
A
17
Toán
A1
16
Toán
Toán, Văn, Lý
17
Toán
9
D580205
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A
16
Toán
A1
16
Toán
Toán, Văn, Lý
16
Toán
10
D580105
Quy hoạch vùng và đô thị
A
16
Toán
A1
16
Toán
V
16
Toán
V1
16
Toán
11
D580102
Kiến trúc
V
17
Toán
V1
17
Toán
12
D510406
Công nghệ kỹ thuật môi trường(Cấp thoát nước và môi trường nước)
A
17
Hóa
B
17
Hóa
Toán, Văn, Hóa
17
Hóa
Toán, Anh, Hóa
17
Hóa
13
D520301
Kỹ thuật hóa học
A
17
Hóa
B
16
Hóa
Toán, Văn, Hóa
17
Hóa
Toán, Anh, Hóa
16
Hóa
14
D440301
Khoa học môi trường
A
17
Hóa
B
17
Hóa
Toán, Văn, Hóa
17
Hóa
Toán, Anh, Hóa
17
Hóa
15
D420201
Công nghệ sinh học
A
17
Hóa
B
16
Sinh
Toán, Văn, Hóa
17
Hóa
Toán, Anh, Hóa
16
Hóa
16
D340201
Tài chính - Ngân hàng
A
18
Toán
A1
17
Toán
D1
17
Toán
Toán, Văn, Lý
18
Toán
17
D340301
Kế toán
A
18
Toán
A1
17
Toán
D1
17
Toán
Toán, Văn, Lý
18
Toán
18
D340101
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing)
A
18
Toán
A1
17
Toán
D1
17
Toán
Toán, Văn, Lý
18
Toán
19
D340120
Kinh doanh quốc tế
A
18
Toán
A1
17
Toán
D1
17
Toán
Toán, Văn, Lý
18
Toán
20
D340101
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn)
A
18
Toán
A1
17
Toán
D1
17
Toán
Toán, Văn, Lý
18
Toán
21
D340408
Quan hệ lao động
A
17
Toán
A1
17
Toán
D1
17
Toán
Toán, Văn, Lý
17
Toán
22
D310301
Xã hội học
A1
16
Anh
C
16
Văn
D1
16
Anh
Toán, Văn, Lý
16
Văn
23
D760101
Công tác xã hội
A1
16
Anh
C
16
Văn
D1
16
Anh
Toán, Văn, Lý
16
Văn
24
D220113
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
A1
17
Anh
C
17
Văn
D1
17
Anh
Toán, Văn, Lý
17
Văn
25
D220201
Ngôn ngữ Anh
D1
17
Anh
Văn, Anh, Lý
17
Anh
26
D220204
Ngôn ngữ Trung quốc


D1
16
Anh
D4
17
Trung
Văn, Anh, Lý
16
Anh
Văn, Trung, Lý
17
Trung
27
D220204
Ngôn ngữ Trung quốc (chuyên ngành Trung – Anh)
D1
16
Anh
D4
17
Trung
Văn, Anh, Lý
16
Anh
Văn, Trung, Lý
17
Trung
28
D210402
Thiết kế công nghiệp
H
16
Vẽ HH
H1
16
Vẽ TTM
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HH
16
Vẽ HH
29
D210403
Thiết kế đồ họa
H
17
Vẽ HH
H1
16
Vẽ TTM
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HH
17
Vẽ HH
30
D210404
Thiết kế thời trang
H
17
Vẽ HH
H1
16
Vẽ TTM
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HH
17
Vẽ HH
31
D210405
Thiết kế nội thất
H
17
Vẽ HH
H1
16
Vẽ TTM
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HH
17
Vẽ HH
32
D220343
Quản lý thể dục thể thao 
(chuyên ngành Kinh doanh thể thao và sự kiện)
T
16
Toán
A1
16
Toán
D1
16
Toán
Văn, Anh, Năng khiếu
16
Anh
33
D380101
Luật
A
19
Toán
A1
17
Toán
C
18
Văn
D1
17
Toán
33
D380101
Luật
A
19
Toán
A1
17
Toán
C
18
Văn
D1
17
Toán
Mức điểm nhận hồ sơ các ngành bậc cao đẳng: 13 điểm

3. Điểm xét tuyển và phương thức tuyển sinh:
Điểm xét tuyển là điểm của 3 môn (theo tổ hợp) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
Điểm các môn thi không nhân hệ số.
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nhà trường sẽ xét thêm tiêu chí phụ trong trường hợp nhiều thí sinh có mức điểm bằng nhau.
4. Lưu ý trong xét tuyển:
Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhận thí sinh thi môn năng khiếu tại các trường: Đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Đại học Thể dục thể thao, Đại học sư phạm Thể dục thể thao. Hồ sơ xét tuyển của thí sinhphải có bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi môn năng khiếu tại các trường trên.
Các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, điểm môn Năng khiếu ≥ 5,00.
Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Trung Quốc phải ghi rõ tên chuyên ngành trong Phiếu đăng ký xét tuyển.
5. Cách thức nộp hồ sơ:
5.1 Hồ sơ xét tuyển gồm:
Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (theo mẫu);
Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (dùng để xét tuyển nguyện vọng 1);
Một phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại của thí sinh.
Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ (bằng chữ: Ba mươi ngàn đồng).
5.2 Thời gian:
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng hoặc gửi qua đường bưu điện từ ngày 01/8/2015 đến 17h00 ngày 20/8/2015. Theo địa chỉ: Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nội dung xét tuyển vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đại học. Thời gian điều chỉnh:03/8/2015đến 20/8/2015. Hồ sơ bao gồm: Phiếu điều chỉnh nguyện vọng (theo mẫu); Giấy biên nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (hoặc bản chính giấy báo phát của bưu điện); lệ phí 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi ngàn đồng).
Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1, nếu có nhu cầu rút hồ sơ đăng ký xéttuyển liên hệ trực tiếp Phòng Đại học. Thời gian đăng ký rút hồ sơ: 03/8/2015 đến 13:00 ngày 20/8/2015. Thí sinh rút hồ sơ sẽ không được hoàn lệ phí xét tuyển.
Hotline tư vấn tuyển sinh: 093 880 8810.
6. Kết quả xét tuyển:
Ngày 22/8/2015, Trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của từng ngành học và danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 trên website: www.tdt.edu.vn

Nếu bạn cảm thấy bài viết hay, thì hãy nhấn nút Like hoặc G+ nhé

0 nhận xét to "Trường Đại học Tôn Đức Thắng"

Leave a comment

Quay về trước Next Next

Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog